Tävlingsvillkor

Generella tävlingsvillkor

Tävlingar i olika media, inklusive via sociala medier, nyhetsbrev och kataloger. På den här sidan hittar du de allmänna tävlingsvillkoren som gäller för de olika medierna.
 
1. Allmänna tävlingsvillkor
Tävlingar i Vibholm guld och silver är i utgångspunkt inte villkorade av köp, såvida det inte anges tydligt i den specifika tävlingen. Tävlingar kan dock ofta vara villkorade av att deltagarna prenumererar på nyhetsbrevet.

Endast personer över 18 år och som bor i Sverige kan delta i tävlingar i Vibholm guld och silver. Anställda på Vibholm guld och silver samt medlemmar i deras hushåll får inte delta i tävlingen.

2. Priset
Priset baseras på den enskilda tävlingen och skiljer sig från tävling till tävling. Prisets värde kommer också att anges i SEK. Priset kan inte bytas mot kontanter.

Chansen att vinna dragningen beror på hur många deltagare som deltar i tävlingen. I prestationsbaserade tävlingar väljs en vinnare utifrån det bästa/korrekta resultatet.

3. Utdragning av vinnare
Vid utdragningen kommer vinnaren vanligtvis att väljas utifrån en "slumpmässig vinnargenerator (random winner generator)", eftersom det anses vara det mest trovärdiga sättet att dra en vinnare på.

I tävlingar där svaret kräver en mer subjektiv bedömning (till exempel i tävlingar där du måste ge svar i Facebooks kommentarfält) kommer vinnaren att väljas ut av en panel som inrättats av Vibholm guld och silver.

 

Vinnaren dras omedelbart efter att tävlingen avslutats. Vinnaren kommer att kontaktas direkt. Genom att delta i tävlingar i Vibholm guld och silver accepterar du att ditt namn kan publiceras på Vibholm guld och silver-webbplats och Facebook-sida, om du har vunnit en tävling

 

4. Svarsfrist
Om en vinnare inte svarar på vår förfrågan inom 14 dagar dras en annan vinnare.

5. Leverans av priset
Vinnaren får sitt pris skickat till önskad adress med PostNord

6. Ytterligare information
Vibholm guld och silver kommer aldrig att sälja eller vidarebefordra din information till tredje part.

Om man misstänker fusk har Vibholm guld och silver rätt att kontrollera och utesluta deltagare.

 

Facebook tävlingsvillkor

I följande avsnitt kan du läsa våra ytterligare villkor som gäller för deltagande i tävlingar på vår Facebook-sida.
 

Så deltar du:
Frågan i Facebook-inlägget besvaras i kommentarfältet som är direkt länkat till inlägget.

Vinnaren kommer att kontaktas direkt på Facebook i kommentarstrådens svarfunktion när tävlingen är över och vinnaren hittas.

Vem kan delta i tävlingen? 
Samma villkor gäller som i de allmänna tävlingsvillkoren

Beskrivning av vinst
Vinsten anges i tävlingsmeddelandet på Facebook. Vinsten kan inte bytas mot kontanter.

Hur dras vinnaren?
Vinnaren dras på samma sätt som i de allmänna tävlingsvillkoren.
Vinnaren dras vid den tid som anges i meddelandet. Vinnaren kommer sedan att meddelas direkt via Facebook med ytterligare information.
Svarsfristen för vinnaren är 14 dagar, som nämns i de allmänna tävlingsvillkoren.

Vem anordnar tävlingen?

Tävlingar på Facebook anordnas av Vibholm. Dessa tävlingar sponsoreras, godkänns eller accocieras 
inte av Facebook/Instagram/Klaviyo.
Dina behörigheter och information kommer endast att användas i samband med Facebook-tävlingen. Denna information ges uteslutande till Vibholm guld och silver, och inte till Facebook.